EPS soojustus

Kiiresti tõusvad energiahinnad panevad nii vanemate kui ka uute majade omanikke mõtlema hästi toimiva soojustuse peale. Reideni vahtpolüstüreenist EPS soojustusplaatide kasutamine on majanduslikult efektiivne ja looduskeskkonda säästev valik.

EPS soojustusplaat on kerge, lihtsalt käsitletav, ei kaota aja jooksul soojust isoleerivaid omadusi ega deformeeru ning samas omab konstruktiivset tugevust.

Veeauru abil paisutatud polüstüreengraanulite kokkusulamisel tekib suletud pooridega materjal EPS-plast, mille struktuuri moodustab 98% ulatuses kinnistesse pooridesse suletud õhk. Nagu teada on seisev õhk väga hea soojusisolaator ja seetõttu on EPS suurepärane soojusisolatsioonimaterjal.
Vahtpolüstüreeni tähistav lühend EPS tuleneb ingliskeelsetest sõnadest expanded polystyrene. Varasemalt on EPS-i rahvapäraselt nimetatud ka: vahtpolüstürool, penoplast ja vahtplast. Sõltumata nimest on EPS soojustusplaat paljudes tingimustes asendamatu soojustusmaterjal.

EPS soojustuse kvaliteedinõuded põhinevad nendel omadustel, mida isolatsioonimaterjalilt kindlas kasutuskohas nõutakse – soojusjuhtivus, koormustaluvus, lõike- ja paindetugevus, niiskuskindlus, õhu- ja auruläbilaskvus, mõõtmete stabiilsus ja tuleohutus. EPS soojustusplaatide valmistamiseks kasutatakse tuld tõkestavate lisanditega toorainet, mis annab EPS ile raskestisüttiva ja isekustuva omaduse. Tuleallika eemaldamisel materjalist lakkab see iseseisvalt põlemast. EPS-i isepõlemise aeg on 0 sek! Selline raskesti süttiv ja isekustuv materjal kuulub tuleklassi – Euroclass E.

EPS-soojustus on loodussõbralik, lihtsasti paigaldatav ja efektiivne soojustusmaterjal ning seetõttu ka väga laialdaselt kasutatav.

Miks kasutatakse EPS-i?

 • hea soojusisolaator
 • suur mehhaaniline koormustaluvus
 • hüdrofoobne ja niiskuskindel
 • kerge ja puhas toode
 • tolmuvaba
 • ei loo soodsaid kasvutingimusi mikroorganismidele ega taimedele
 • säilitab oma head omadused kogu ehitise kasutusea jooksul
 • lihtne töödelda ja paigaldada
 • keemiliselt vastupidav hapetele ja leelistele
 • halb elektrijuht
 • ei ohusta tervist ja keskkonda

Kus kasutatakse EPS-i?

 • erinevates karkasskonstruktsioonides
 • katuste ja katuslagede
 • välisseinte soojustamiseks
 • põrandate soojustamiseks
 • vundamentide ja maasiseste ehitiste külmakaitseks

EPS-i omadused

Soojusjuhtivustegur λ10 iseloomustab materjali soojusjuhtivuse omadusi ning on EPS toodetel vahemikus 0,040-0,030 W/mK. Mida väiksem arv, seda paremad on soojusisolatsiooni omadused.

Soojusjuhtivustegur määrab vajaliku soojustuse paksuse ehituskonstruktsioonis.

EPS toodete olulised eelised võrreldes villsoojustusega avalduvad niisketes oludes ja madalatel temperatuuridel.

Soojustusmaterjali koormustaluvust iseloomustatakse koormamisel materjalis tekkiva survepinge näitajaga. Survepinge 10%-lisel, deformatsioonil näitab, kui suure koormusega materjali pinda koormates tekib materjali 10%-line deformatsioon - s.o. lühiajaline koormustaluvus. EPS-toodetel on see näitaja 50 kuni 200 kPa (1 kPa~100 kg/m2).

Pikaajalist koormustaluvust iseloomustab survepinge 2%-lisel deformatsioonil, mille väärtus on 0,3 lühiajalise koormustaluvuse kordne (EPS toodetel 15-60 kPa). Koormustaluvus määrab materjali kasutuskoha ehituskonstruktsioonis.

EPS-toodete koormustaluvus on oluliselt parem villsoojustuse omast ning EPS-i omadused säilivad ka niisketes tingimustes. EPS-toodete koormustaluvus on võrreldav XPS toodetega.

EPS-toodete kinnine kärgstruktuur tagab, et materjal ei ima vette uputatuna vett rohkem, kui 3-5%.

Spetsiaalseid EPS-toodete - epsFoam veeimavusnäitajad jäävad alla 1%. Neid tooteid kasutatakse pinnases olevate ehituskonstruktsioonide soojaisoleerimiseks ning paigaldatakse otsesesse kontakti pinnasega. epsFoam tooted valmistatakse eritoorainest vormitootena. Nende toodete veeimavus ja niiskuskindlus on oluliselt parem villa soojustustest, ning on võrreldav XPS toodetega.

Veeaurudifusioon on veeauru liikumine läbi ehitusmaterjali. Tihti kutsutakse seda rahvasuus seina "hingamiseks". Hoone välisseintes tuleb sellega arvestada, et ei tekiks aurutihedat kihti. EPS toodete difusioonitakistustegur μ on 20-100 (gaasbetoonil 6-12; puidul 150-250). Tegur μ näitab mitu korda on materjali difusioonitakistus suurem sama paksusega seisvast õhust.

EPS-tooted kuuluvad põlevate, kuid raskesti süttivate materjalide hulka (tuleklass E)

1 m³ EPS toote põlemiseks on vaja 130 m³ hapniku ja tulekoormus on alla kümnendiku puidu tulekoormusest

EPS-toodete kasutustemperatuur on -200 kuni +85 C° ja süttimistemperatuur u. +350 C°

EPS toodete survetugevus ja koormustaluvus on otseses sõltuvuses tihedusest e. mahukaalust. Ehituslikke EPS tooteid valmistatakse mahukaaluga 11-40 kg/m3.

Toote eriline kärgstruktuur tagab juba väikese tiheduse juures väga suure koormustaluvuse. EPS-i tiheduse suurenedes suureneb materjali koormustaluvus. Ka kõige kergemate EPS toodete koormustaluvus on kõrgem, kui raskematel villadel. Et teatud konstruktsioonides on materjali kergusel oluline osa, hinnataksegi

EPS-i kui väga effektiivset soojustusmaterjali.

Samas on ka kõige kergemate EPS toodete soojusjuhtivustegur väga hea. Ka siin kehtib reegel: mida raskem EPS - seda parem isolatsioon.

EPS on keemiliselt vastupidav järgmistele ainetele-ühenditele: soolade-, leeliste- ja hapete vesilahused, puu- ja juurvilja mahlad, loomsed ja taimsed rasvad, piiritus, lubi, tsement,

EPS ei ole vastupidav järgmistele ainetele: atseton, eeter, bensiin, kütteõlid

EPS-i võib liimimiseks-viimistlemiseks sobivad: vesialuselised liimid ja -värvid, epoksüüdvaigud, ehitusvahud,

EPS toodete paigaldamise teeb eriti lihtsaks:

 • mõõtmete täpsus
 • kergus (väike tihedus)
 • lihtne töödeldavus
 • materjali vastupidavus

EPS tooteid saab mõõtu lõigata kasutades tavalist peenehambaga puutöö saagi, hammasnuga või kuuma traati (küsi nõu Reideni plaat tehasest 44 37206).

EPS toote pinna lihvimiseks või pinnale kuju andmiseks sobib jäme liivapaber või ehitusriiv.

Huvitavaid fakte