Projekt „Aktsiaselts Reideni Plaat varustuskindluse investeering” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks soetatakse elektrimootoriga tõstuk ja rajatakse päikeseelektrijaam koos energiasalvestusseadmega. Nende kasutuselevõtmise tulemusena väheneb ettevõtte fossiilkütuste tarbimine ja elektrivõrgust tarbitava elektrienergia hulk ning paraneb varustuskindlus.

Toetuse summa:
74 800 €