Projekt “Reideni Plaat AS Kadrina tehase automatiseerimine ja digitaliseerimine”


“Projekti “Reideni Plaat AS Kadrina tehase automatiseerimine ja digitaliseerimine” raames projekteeritakse ja installeeritakse Kadrina tehasesse virnastusrobot. Virnastusroboti eesmärk on elimineerida inimsekkumise vajadus EPS-plaatide ümbervirnastamisel, mille tagajärjel vabaneks väärtuslik inimressurss, mida saab suunata palju kõrgema lisandväärtusega tööülesannete täitmisele. Virnastusroboti soetamist finantseeritakse EAS-i Digitoetuse meetme abil vastavalt ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri 26.04.2019 määrusele nr 27 “Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses. Toetuse summa: 41 200 €.”