Projekti lühikokkuvõte:

AS Reideni Plaat muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine kasutuse ja aurukulu vähendamise moodsate tehnoloogiate abil.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on välja vahetada kaks vana eelpaisutusmasinat uue, täpsema ja efektiivsema vastu. Projekti tulemusel saavutatakse toodetele täpne mahukaal, mis tähendab, et neid ei pea üle dimensioneerima. EPS-graanulite kasutus tooteühiku kohta seetõttu väheneb. Lisaks vähenevad uue seadme kasutuselevõtuga kulutused energiale (väheneb maagaasi tarve), sest seadme aurukulu on sama tootlikkuse juures madalam.

Toetuse summa (EUR):

150 000